Z akcí

KPH a divadlo

29.07.2012 20:30
Klub přátel historie uspořádal v neděli 29.7. 2012 zájezd na divadelní představení POSLEDNí ZE ŽHAVÝCH MILENCů, ve kterém excelovali Petr Nárožný a ve trojroli Simona Stašová. Představení bylo součástí festivalu POD ŠIRÝM NEBEM,  který se koná v průběhu prázdnin na nádvoří domu U Synků v Hustopečích. Na uvítanou jsme obdrželi koštovací skleničku s logem festivalu, bylo nám nabídnuto ze 4 druhů bílých vín, na zakousnutí pak chleba se škvarkovou pomazánkou. Hra byla vtipná, herci výborní, počasí dobré – nezmokli jsme. Po představení hrála CM Jana Bradáče, a ochutnávala se vína „Vinařství Fridrich".  V 23.30 jsme se spokojeni vraceli do Kobylí. Velmi dobrá letní akce, která nám v regionu umožňuje aspoň vzdáleně nasát atmosféru letních Shakespearovských slavností na Špilberku. Rozdíl  je úměrný ceně. Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého amerického autora Neil Simona. Skvělá je svým námětem i mistrnými dialogy....

Předhodový víkend 9 a 10. 6. 2012

09.06.2012 19:30
Předhodový víkend v Kobylí V sobotu 9.6.2012 v podvečer se v místní sokolovně uskutečnil již 6.ročník Předhodového zpívání, který pořádali Mužáci. Jako hosté vystoupili: Cimbálová muzika Jožky Severina z Kostic, Mužáci z Prušánek, Mužáci z Vacenovic a ženský sbor Jarmily Borovičkové z Kobylí. Kromě pěkných písní a muziky byla pro diváky připravena i spousta dobrého vína, když součástí Předhodového zpívání byla ochutnávka vín kobylských vinařů. K poslechu i tanci hrála Sklepanka. V sokolovně bylo hezky veselo, diváci i účastníci koncertu se bavili do pozdních hodin. V neděli 10.6. 2012 pořádaly Muzeum obce Kobylí a Klub přátel historie vernisáž výstavy fotografií Kobylí v proměnách času  (vizuální proměna obce během 20.století) a výstavu kreseb Kobylí očima Petra Horáčka. Na vernisáži byla představena kniha MUDr. Ctibora Bezděka: „Jak rád jsem žil“. Autorka vydání PhDr. Olga Bezděková poutavě popisovala okolnosti...

Noc kostelů 1.6. 2012

01.06.2012 17:00
Farnost Kobylí se i letos zapojila do akce  Noc kostelů. Klub přátel historie byl při tom. Je neuvěřitelné, jak rychle se myšlenka Noci kostelů rozšířila z Brna do celé České republiky, a to je moc dobře. Při Noci kostelů vychází církev lidem vstříc tak trochu jinak. Srdečně zve a ukazuje rozmanitost křesťanského života, křesťanského způsobu vyjadřování i různé přístupy k setkání s Bohem. Jsou zdůrazněny prvky, kterým se v průběhu roku věnuje málo pozornosti. V tomto smyslu je Noc kostelů zvláštním způsobem misionářská. Otvírá rozmanité a často překvapivé cesty k víře. My jsme mohli zhlédnout a slyšet koncert skupiny Gospel Port ze Znojma, kteří víru šíří svými písněmi. Přestože většina písní byla v původním jazyce (angličtině) nemohly jsme nevidět tu energii a radost všech učinkujících, kterou vkládali do svého vystoupení do jejich rozhovoru s Bohem. Toto je citace z jejich vystoupení. Možná víte, že slovo ‚gospel‘, kromě označení hudebního žánru,...

Jak Jsme chodili do škole

15.01.2012 14:30
Jak jsme chodili do škole Klub přátel historie a Muzeum obce Kobylí pořádaly v neděli 15. ledna v budově Muzea besedu s názvem Jak jsme chodili do škole. Tato beseda se uskutečnila na základě mnoha žádostí, převážně našich starších spoluobčanů, kteří se nemohli zúčastnit slavnostní vernisáže k výročí tří kobylských škol, konané v listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že všechny shromážděné ročníkové fotografie byly přemístěny ze Základní školy do budovy Muzea, a vystavená třída z roku 1911 zůstala po vernisáži v Muzeu v nezměněné podobě, vznikla unikátní expozice zahrnující historii i současnost kobylského školství od počátku 20. století po dnešní dny. Nejstarším občanům, kteří projevili zájem účasti na této besedě, byl nabídnut odvoz od domu a mnozí toho využili. Díky velké účasti pamětníků (besedujících bylo cca 50), kteří zažili vyučování v některé ze tří školních budov, se přes dvě hodiny mluvilo a diskutovalo o zážitcích ze školních lavic,...

Gospel v Kobylí

28.10.2011 18:30
V pátek 28. října v 18.30 hodin zahájila skupina Gospel Port ze Znojma podzimní a vánoční koncertní  šňůru  u nás v Kobylí v sále místní orlovny. Jako hosté vystoupili místní Mužáci, kteří si pro tuto příležitost vybrali speciální písně vymykající se jejich běžnému repertoáru.   Benefiční koncert zorganizovaly Klub přátel historie a Jednota Orla. Na dobrovolném vstupném jsme vybraly více jak  8 000 Kč a tyto prostředky budou použity na opravu místního kostela. Myslím, že se koncert vydařil a posluchačům se líbil. Za vše hovoří věta otce Ondřeje, když přebíral  tzv. šek s výše uvedenou částkou a děkoval Gospelu: „Kde jste doteď byli, že o Vás nikdo nevěděl?“,  a jeho předběžné pozvání na jaro 2012. Je velká škoda, že Vás, diváků,  nepřišlo více, (v sále bylo asi 20-30míst volných). Možná to pro některé místní bylo příliš brzy, nebo to byla daň za prodloužený předdušičkový víkend, nebo také  nedůvěra...