Členové a příznivci

Členem Klubu přátel historie se může stát kažký občan, který se zajímá o historii obecně, zvláště pak o historii Hanáckého Slovácka a o historii krojů. Také ten, kdo se rád obléká do kroje a svým členstvím chce pomoci k podchycení a uchování tradic našeho regionu. Členství v KPH je bezplatné.