Vystoupení z Klubu přátel historie

Dagmar Kovaříková | 20.11.2016

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu že je nepřesně až nepravdivě interpretováno moje ukončení členství v Klubu přátel historie z vlastní vůle, touto cestou Vám chci sdělit své argumenty. Ty jsem řekla na výborové schůzi KPH dne 2. 11. 2016. Společně se mnou ukončila členství i paní Ludmila Hrabalová ze stejných důvodů.
1/Měla být svolána mimořádná členská schůze ještě před tím než bylo rozhodnuto o tom, že KPH převezme organizační složku Muzeum obce Kobylí do své správy. Tento krok nemá v historii spolku KPH obdoby. Řádní členové neměli možnost vyjádření.
2/ KPH se nevyjadřuje k tradicím, které dle našeho názoru se mění tak, že jejich původní poslání je ohroženo. Máme na mysli Svěcení vína, Zarážení hory a Předávání fedra jako symbolu stárkovského práva.
Vše jsem blíže a věřím, že srozumitelně,vysvětlila na výborové schůzi. Těm, kdo mají zájem o mé vysvětlení, jsem k dispozici a budu vděčná nepodléhání pomluvám. FB nemám, můj kontakt je dagmarakovarikova@email.cz, tel. 724171309.

Přidat nový příspěvek