Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Zájezd do Olomouce a okolí 2015

Zájezd do Olomouce a okolí V neděli 6.12.2015 pořádal KPH Kobylí zájezd do Olomouce a jeho okolí. Chtěli jsme pokračovat v adventních návštěvách vánočních trhů, po Krakowu a Vídni padla volba na domácí tržiště v Olomouci. Aby nezůstalo jen u nákupů, snažili jsme se poznat i jiné zajímavosti této...

Advent v muzeu 2015

Právě jsem se vrátila z muzea, jsem hrozně unavena, ale spokojena. Věřím, že všichni kdo jste si našli chvilku v tomto předvánočním čase, jste stejně spokojeni jako já. Odpoledno to bylo příjemné,sváteční a pohodové. Tetičky opět nezklamaly ( všem jim moc děkuji, za jejich obětavost a nadšení,které...

Beseda se seniory 2015

Poděkování Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé (papež František)... V neděli 22.11.2015 jsme  v místním muzeu představili projekt "nostalgie starých časů - úcta ke stáří". Pozvali jsme účastníky těchto focení, abychom jim jako prvním ukázali výsledek naší práce. Současně jsme...

Podzimní sázení stromků 2015

Podzimní sázení ovocných stromů ve Studýnkách, které pořádala Obec KOBYLÍ, bylo příjemným zpestřením sobotního odpoledne. Hasiči se postarali o občerstvení a my tetičky z KPH jsme se připojily také. Napekly jsme koláče a buchty a ty jsme nabízely sázejícím, za jejich pracovní nasazení. Málem jsme s...

Putování za burčákem 2015 - video

Milí příznivci a kamarádi, jsme rády, že jste nás "Tetičky z Kobylí" opět našli v naší kavárničce místního muzea. Jako vždy jsme se na Vás těšily a proto jsme připravily místní speciality, které Vám tak chutnají (připravujeme je pro Vás s láskou). Letos jste nás trochu zaskočili, bylo  Vás...

Dáme kroj - podpoření celonárodní akce - povidla v kroji

28.9. 2015 jsme podpořili celorepublikovou  happeningovou akci "Dáme kroj". Oslavili jsme den české státnosti projevením hrdosti na naše národopisné skvosty. V tento den jsme si oblékli všední  kroj a tradičním způsobem jsme vařili povidla.  Povidla se nám podařila a my jsme si...

Tetičky z Kobylí

Napsali o násbreclavsky.denik.cz/zpravy_region/kobylske-teticky-listuji-kucharkami-svych-babicek-pecou-a-vari-podle-tradic-20150921.html

Meruňky ve stínu vinné révy 2014 - video

 V roce 2014 ČT natočila hezký pořad o meruňkáchOdkaz na video www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/314294340030011-merunky-ve-stinu-vinne-revy/

Zájezd na moravskoslovenské pomezí

V sobotu 11.7.2015 jsme absolvovali zájezd na moravskoslovenské pomezí. Navštívili jsme v Blatničce muzeum a dílnu, ve které šijí a spravují kroje, město Uherský Brod, vesničku Žítková, kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, památník letců a kapličku ve Vyškovci a přes Mikulčin...

Krajem André aneb André a meruňky (foto i video)

V sobotu 27.6. 2015 jsme se opět zůčastnili akce "Putování krajem andré", kdy jsme otevřeli již široko   daleko známou "Kavárnu u TETIČEK". Jako vždy jsme se na tuto akci připravili. Jak vhodným oblečním, tak gastronomickým sortimentem. Již po několik let tuto akci podporujeme a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>