Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Vernisáže "Válka je válka" a "40let dechové hudby Lácaranka"

V neděli 14.6. 2015 byly v místním muzeu zahájeny dvě výstavy, a to "Válka je válka" vzpomínka na 70leté výrocí osvobozební obce Kobylí. Druhá výstava se týká 40let výročí založení dechové hudby Lácaranka. Obě tyto výstavy potrvají do 31.8. 2015. Určitě stojí za to se na ně přijít podívat. Pro...

Hodečky 2015

V neděli 7.6. 2015 jsme mohli opět na chvíli hodovat. V Kobylí se  již po 5. konaly Dětské Hodečky. Koláče, dechovka, cimbálka, krojovaní, taneční sola, zavádka a veselá nálada, to vše na hodečkách bylo. Jen počasí na nás bylo až moc hodné. Sluníčko se asi také chtělo pokochat krásou...

Napsali (nejenom) o nás

Do Modrých Hor si vyšláplo pět stovek lidí. V muzeu ochutnali nejlepší koláčeBřeclavsko /REPORTÁŽ/ - Májové putování na kole či pěšky nabídlo ochutnávky vín přímo u vinařů. A sladké dobroty. Nejlepší koláče měly Tetičky z Kobylí. Více...

Dětské hodečky v Kobylí

Zveme Vás na 5. ročník dětských hodečkůZačátek  ve 14.00 průvodem krojovaných dětí od muzea do Sokolské zahrady K tanci a poslechu hraje dechová hudba KATEŘINKA z Čejkovic Vystoupí:    Stárci a stárečky z I.stupně ZŠ...

Nejlepší koláče Modrých hor - vyhrály jsme

Vyhrály jsme!!!!Nejlepší koláče Modrých hor jsou koláče KPH od TETIČEKNejlepší koláče Modrých hor 2015

Májové putování po Modrých horách

V sobotu 16.5. 2015 se opět otevřela již známá kavárna "U tetiček". Bylo to při akci Májové putování po Modrých horách, kdy KPH a Muzeum zajišťovaly doprovodný program. Opět jsme nabízely naši vyhlášenou gastronomii. Již tradičně jsme sklidily velký úspěch, všem moc chutnalo. Český rozhlas vyhlásil...

Festival otevřených sklepů

V sobotu 18.4.2015 bylo místní Muzeum součásti Festivalu otevřených sklepů. Klub přátel historie se této akce zůčastnil jako doprovodný program s místní gastronomií v kavárně "U tetiček". Přestože jsme počítali s vyšší účastí než při nám již známém putování po Modrých Horách, či putování krajem...

Velikonoce v Muzeu

V neděli 29.března 2015 se zase krásně zaplnilo místní muzeum. Klub přátel historie a Muzeum  pořádali Velikonoční setkání. Byla otevřena kavárna "U tetiček" kde jste mohli ochutnat různé velikonoční produkty,které pro Vás tetičky nachystaly. O kulturní program se  postaraly děti z...

Zemřel Jaroslav Kovařík 16.12 1925 - 17.3.2015

Rychle se šíří Slováckem zpráva o úmrtí Jaroslava Kováříka, velmi zajímavého člověka a skvělého zpěváka z Kobylí, který dokázal v životě potěšit mnoho a mnoho lidí.Přinášíme vzpomínky od dvou jeho přátel  Jana Pavlíka a Jiřího JilíkaZahalen do hávu vzpomínek, s lítostí v srdci jsem...

Putování za burčákem 2014

První zářijová sobota patřila již tradičnímu, letos již sedmému, PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM a kde jinde než po MODRÝCH HORÁCH. Tak jako v předchozích ročnících, tak i letos byla možnost startovat ze všech obcí Modrých Hor. Nejvíce nadšenců se sešlo na oficiálním startu - v turistickém areálu u rozhledny...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>