Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Zarážení hory Kobylí 2014

V sobotu 30. srpna 2014 se v Suchořádské zmole konalo již tradiční ZARÁŽENÍ HORY, které patří mezi jeden z největších svátků v obci. Obec Kobylí spolu s místními ochotníky a kobylskými vinaři připravili velmi pestrý program. Své umění předvedla muzika Gajdoši Brno s taneční skupinou, zazpíval...

LISTY PETROVI, LISTY MARII

                                                  

100 let - Velká válka

Před sto lety vypukla 1. světová válka: Příběhy, které změnily historii První celosvětový konflikt začal přesně před sto lety 28.7.1914, měsíc po atentátu na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu. Přinášíme vám jeden příběh, který v různých podobách prožívali vojáci na frontě. Můžete se s těmi...

Putování krajem André - meruňkový stánek U Tetiček

Již tradičně podporujeme akci mikroregionu Hustopečsko - Putováním krajem André Každoroční oblíbené akce s názvem Expedice Krajem André se zúčastnila také parta kobylských tetiček, která měla v místním muzeu občerstvovací stánek U Tetiček a nabízela hladovým účastníkům slané, sladké, kynuté,...

Změna termínu Hodečků

POZOR !!!! Z důvodu nepříznivého počasí se Dětské hodečky budou konat v sobotu 24.5.2014

Pozvánka na Hodečky 4. ročník

Klub přátel historie a Muzeum Kobylí si Vás dovolují pozvat na 4. KOBYLSKÉ DĚTSKÉ HODEČKY, které se konají v sobotu 17. května 2014 v sokolské zahradě Rok se s rokem sešel a po předchozím úspěšném ročníku jsou tu už 4. Kobylské dětské hodečky. Stejně jako v minulých ročnících...

Krojová mše 2.3.2014

V neděli 2.3. 2014 před 14 hodinou odpoledne se k našemu kostelíku sv. Jiří začali scházet  příznivci tradic, kteří se oblékli do kroje, ale přicházeli i ostatní občané, kteří tuto vzpomínkovou mši podpořili svojí účastí. Sešlo se nás tam opravdu hodně. Mši sloužili Otec Ondřej, Otec Robert...

Pozvánka na vzpomínkovou krojovou mši

Zveme Vás na Vzpomínkovou krojovou mši, která se koná v kostele sv. Jiří v Kobylí v neděli 2.3. 2014 ve 14. hodin. Tato mše bude sloužena za všechny zemřelé kněze,kteří působili v kobylské farnosti. Sloužit ji budou otec Ondřej a otec Robert Mayer. Pozvání přijali i otec Večeřa a otec Haluza. Po...

Příchod Habánů na Moravu

V neděli 19.ledna jsme ve spolupráci s Muzeem Kobylí pořádali přednášku na Téma "Příchod Habánůna Moravu". Přednášel pastor Apoštolské církve pan Karel Fridrich. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze současného života Habánů, že to není jen o keramice a...

Pozvánka na besedu "Příchod habánů na Moravu"

    Klub přátel historie a Muzeum obce Kobylí vás srdečně zvou na besedu PŘÍCHOD HABÁNŮ NA MORAVU  v neděli 19. ledna ve 14.30 v budově muzea
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>