Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Krásné vánoce a úspěšný rok 2014

Přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 2014. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na vzájemnou spolupráci v nadcházejícím roce. Za KPH  Radoslava Obadalová

Zpívání pod věží 2013

Již tradičně jsme přispěli svojí účastí na akci pořádané Obcí Kobylí "Zpívání pod věží". V našem stánku jsme nabízeli teplý nápoj "Podvěžáček", který, přestože jsme jej připravili více jak v loňském ročníku, nevydržel do konce. Museli jsme improvizovat teplým hruškovým čajem s punčem. Dalším...

Dopis příteli........

Gdyž já idu hore, dole po dědině….   znělo mi v uších, když jsem kráčel v Kobylí do kopce ke svému příteli, kolegovi MUDr. Vladimíru Lanžhotskému. Žádná panenka sice hlavu hore nezvedla, jednak pro můj věk a možná taky pro to, že po mém boku kráčela moje žena. (Nechť laskavý čtenář...

Národopisný pořad "Kobylí dědina"

Kobylí dědina -fotogalerie 20 let Klubu přátel historie V letošním roce  oslavuje Klub přátel historie 20 let od svého založení (6.12.1993). Oslavy byly zahájeny 20.10. 2013, kdy na zahradě místního muzea byla zasazena lípa ku příležitosti 2O let KPH a 100let Sokola Kobylí....

Kouzlo ruční práce a Dřevo pod taktovkou Františka Blahy

Kobylské muzeum v neděli 17.11.2013 slavnostně zahájilo 2 výstavy, a to „Kouzlo ručních prací“ a  „Dřevo pod taktovkou Františka Blahy“. Organizatorům se podařilo  sesbírat a vystavit  nádherné kousky  patřící mezi klenoty lidové tvorby. Vystaven y jsou  součásti...

100. výročí TJ Sokol Kobylí

  Muzeum obce Kobylí a Klub přátel historie Vás srdečně zvou na zahájení výstavy spojené s besedou k   100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Kobylí   Součástí bude i vysazení pamětní lípy ve dvoře muzea   V neděli 20.10. 2013 v 14.30 v budově...

Vernisáž fotoobrázků Pilarová, Štefanová

V neděli 29.9.2013 se konala v kobylském muzeu Výstava fotoobrázků Evy Pilarové a Heleny Štefanové za přítomnosti obou autorek. Zahájení proběhlo ve 14.30 hod kdy zazněla znělka obce Kobylí. Následně zazpívali Mužáci z Kobylí píseň Vrbecká dědina na vysokém kopci stojí. Moderátor Vít Damborský...

Výlet do Vranova a okolí

V sobotu 21.  září 2013 jsme upořádali výlet do Vranova a okolí. Zhlédli jsme zámek a kostelík ve Vranově, zámek v Jevišovicích, krokodýlí farmu v Jevišovicích, starý zámek, kde je v současnosti domov seniorů. Navštívili jsme usedlost rodiny Ondrujové v Karlově - Kounicích. Děkujeme za milé...

Putování za burčákem

https://www.modrehory.cz/akce/z-nasich-akci/burcak-2013 Podpora akce Putování za burčákem. Šest. Takové číslo označilo v sobotu 7. září 2013 již šestý ročník pohodové akce pro cyklisty s názvem Putování za burčákem po Modrých Horách. Startovalo se tradičně druhou zářijovou sobotu. Nádherné počasí...

Zarážení hory 2013

Již tradičně jsme v sobotu 31.8. 2013 otevřely stánek "U tetiček" na akci vinařů- Zarážení hory. Pro návštěvníky  jsme měli připravené naše tradiční produkty, a to : koláče, chléb se škvarkovou pomazánkou, které jsme doplnili o Honzovy buchty, závin a přesňáky. Také jsme nabízeli kávu a čaj....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>