Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Oslava 15let muzea

 V sobotu 17.11.2012 se v místním muzeu uskutečnila beseda ku příležitosti založení muzea, které v tomto roce  oslavilo 15let. KPH ve spolupráci s muzeem tuto událost vzhledem k omezeným kapacitním možnostem muzeaa pojmul komorně pouze s pozvanými členy a příznivci KPH,...

MAS Hustopečsko

Milí přátelé, je nám velkým potěšením Vám oznámit, že Klub přátel historie Kobylí  byl  dne 22.8.2012 přijat za řádného člena Místní akční skupiny Hustopečsko. Toto dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob spojuje zájem o všestranný rozvoj našeho regionu....

Všecko jede co kolo má

Dne 15.9. jsme podpořili svojí účastí akci kobylského ORLA "Všecko jede co kolo má" fotogalerie:Všecko jede

Putování za burčákem

Při putování za burčákem jsme měli v místním muzeu občerstvovací stánek "U Tetiček". Vyhladovělým putovníkům jsme nabízeli štrůdly různých chutí, slané, sladké, kynuté, tažené, z listového těsta, s jablky, tvarohem, vínem a jiné. Další pochutinou byl chleba se škvarkovou, pivníkovou a s...

Zarážení hory 2012

Zarážení hory v Kobylí  11 ročník. Suchořádská zmola - sklepní ulička v Kobylí byla v sobotu 25.8. 2012 plná spokojených návštěvníků, kterých se sešlo téměř 800. Tetičky v krojích za Klub přátel historie otevřely stánek s místními specialitami. Ochutnat bylo možné např. pomazánky,...

Pečeme koláče na Zarážení hory

Na zarážení hory 25.8.2012 jsme jako vždy napekli výborné koláče.  Pečení koláčů se v klubu stalo tradicí, členky se sejdou v místním muzeu, kde podle starých osvědčených receptů a původní technologií vytváří tyto nádherné a dobré koláčky. Více v galerii. Pečení koláčů 2012

Prosba

Hledáme pro zařízení besední místnosti v místním muzeu staré židle, lavice, štokrdlata, stoly a starý umývací stůl. Informace v Muzeu, u členek klubu, nebo na tel.č. 608889966

Krajem andré

Krajem André – Kobylí provoněné meruňkami. Fotogalerie :  Krajem andré 2012 Jistě budete souhlasit s tím, že meruňky patří mezi jeden z nejoblíbenějších letních druhů ovoce. Kobylí je největším pěstitelem meruněk u nás a snad i ve střední Evropě, ale meruňky v Kobylí dosud svůj den...

Výlet na Pálavu

Foto: Výlet na Pálavu 2012 Ráno na prvního máje jsme se probudili do krásného slunečného dne. Klub přátel historie Kobylí pořádal celodenní výlet na PÁLAVU a okolí. Tohoto výletu se zúčastnilo 45 občanů, ve věku od 2 do 80 let, převážně z Kobylí, volná místa doplnili zájemci z Vrbice...

Dr. Jan Herben a Kobylí

Foto:  Jan Herben a Kobylí 2012 Klub přátel historie a Muzeum obce Kobylí uspořádaly v neděli 4.3.2012 besedu na téma Dr. Jan Herben a Kobylí. Na tuto akci si přizvaly členy Klubu přátel Dr.Jana Herbena a historie obce z Brumovic: předsedkyni Ludmilu Hanákovou, paní Vlastu Bedřichovou...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7