Jak Jsme chodili do škole

15.01.2012 14:30

Jak jsme chodili do škole

Klub přátel historie a Muzeum obce Kobylí pořádaly v neděli 15. ledna v budově Muzea besedu s názvem Jak jsme chodili do škole. Tato beseda se uskutečnila na základě mnoha žádostí, převážně našich starších spoluobčanů, kteří se nemohli zúčastnit slavnostní vernisáže k výročí tří kobylských škol, konané v listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že všechny shromážděné ročníkové fotografie byly přemístěny ze Základní školy do budovy Muzea, a vystavená třída z roku 1911 zůstala po vernisáži v Muzeu v nezměněné podobě, vznikla unikátní expozice zahrnující historii i současnost kobylského školství od počátku 20. století po dnešní dny. Nejstarším občanům, kteří projevili zájem účasti na této besedě, byl nabídnut odvoz od domu a mnozí toho využili. Díky velké účasti pamětníků (besedujících bylo cca 50), kteří zažili vyučování v některé ze tří školních budov, se přes dvě hodiny mluvilo a diskutovalo o zážitcích ze školních lavic, školních létech a někdo neodolal a vyzkoušel školní škamny a krasopis. Připomněli se učitelé a učitelky, kteří zde učili a nechyběly ani vzpomínky na drobné lumpárny tehdejších žáků. My „mladší ročníky“  jsme pozorně naslouchali tomuto vzpomínání a nakonec jsme všichni konstatovali, že děti, které navštěvovaly školu v kterémkoli období minulého století, se od těch dnešních až tak neliší.

Beseda se vydařila, kouzlo minulého století v nás zanechalo nevšední zážitek. Odcházeli jsme spokojeni a těšíme se na další obdobné akce