Beseda se seniory 2015

Poděkování

Kde není úcta vůči starým,
není budoucnost pro mladé (papež František)

...

V neděli 22.11.2015 jsme  v místním muzeu představili projekt "nostalgie starých časů - úcta ke stáří". Pozvali jsme účastníky těchto focení, abychom jim jako prvním ukázali výsledek naší práce. Současně jsme to pojali jako poděkování za jejich ochotu podílet se na tomto projektu. Původně jsme tento projekt chtěli zaměřit pouze na zachycení mizející tradice každodenního oblékání do kroje, ale postupně jsme nalezli neobyčejnou krásu, moudrost a zkušenosti stáří v širším pojetí. Naši občané se nechali fotografovat při rozličných příležitostech, v řadě situací a v různém ročním období. Pořizování snímků s přestávkami probíhalo dva roky. Někteří z fotografovaných se nás ptali:  "Proč nás fotíte až teď a ne před léty, když jsme byli mladí a hezcí?" My jsme ale přesvědčeni, že odpověď na tuto otázku vyzařuje z jednotlivých fotografií, které nejsou jen momentkami, ale vyprávějí životní příběhy a jsou trvalými odkazy dalším generacím. A protože všichni z fotografovaných souhlasili s uveřejněním těchto krásných fotek, tak se můžete těšit, že v nejbližší době uspořádáme výstavu, kde část fotografií uvidíte