Dáme kroj - podpoření celonárodní akce - povidla v kroji

28.9. 2015 jsme podpořili celorepublikovou  happeningovou akci "Dáme kroj". Oslavili jsme den české státnosti projevením hrdosti na naše národopisné skvosty. V tento den jsme si oblékli všední  kroj a tradičním způsobem jsme vařili povidla.  Povidla se nám podařila a my jsme si připomenuli jak to na dědině na podzim chodívalo. Jen na jedno jsme zamomněli, pozvat sůsedy a známé na "lízačku" (ochutnávání povidel). Tak příští rok. Uděláme  z toho tradici? Co vy na to? Vaření povidel, ochutnávání i tekutých švetek, hezká písnička a dobrá nálada.

KPH svým programem nezapomíná na naše tradice, které nám v podobě krojů, písniček a řemesel zanechali naši předkové. Vyjádřuje sounáležitost s kulturní tradicí a svébytnou národní kulturou.  Členové klubu ctí lidové tradice  a svojí činností se je snaží uchovávat pro naše děti. 

Zde je foto 2015 -povidla