Krása stáří zavítala do Prahy

Krása stáří"- výstava fotografií Vítězslava
Vaňkáta a dřevořezeb Vladimíra Otáhala dorazila do Prahy, do prostor Národního
zemědělského muzea.

Vernisáž byla vydařená, za účasti nás Kobyláků,
jak účinkujících, tak organizujících. Přiléhavými slovy provedl programem Vít
Damborský, podpořit nás přišli rodáci ze spolku Pražských Kobyláků,
reprezentovaného Ing. Janem Líčeníkem, Ing. Stávkem, olympionikem Vítkem
Veselým, manželi Francovými nebo členy rodiny Bezděků. Potěšil i značný zájem
dalších návštěvníků, kterým zazpívali Mužáci z Kobylí a Pěvecký ženský sbor
Jarmily Borovičkové, úryvky z tvorby Augusty Šebestové přednesla Božena
Zechmeisterová. Na přípravě expozice se obětavě podílela Jana Jandová,
produkční NZM, výstavu zahájil a hosty vřele přivítal Ing. Jiří Houdek,
náměstek generálního ředitele NZM. Náš starosta Pavel Kotík představil
přítomným autory vystavených děl, vyzdvihl činnost Klubu přátel historie Kobylí
směřující k rozšiřování povědomosti o naší obci a poděkoval všem za možnost
prezentace v prostorách významné kulturní instituce. Přítomní s gustem
ochutnávali vína z produkce kobylských vinařů a chválili pohoštění připravené
tetičkami. Výstava v Národním zemědělském muzeu potrvá do konce listopadu a
jsme přesvědčeni, že v řadě z velkého množství návštěvníků NZM vzbudí zájem o
naší obec i její okolí.
Foto Vítězslav Vaňkát.