MAS Hustopečsko

MAS Hustopečsko

Milí přátelé,

je nám velkým potěšením Vám oznámit, že Klub přátel historie Kobylí  byl  dne 22.8.2012 přijat za řádného člena Místní akční skupiny Hustopečsko.

Toto dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob spojuje zájem o všestranný rozvoj našeho regionu.

Webové stránky https://www.mashustopecsko.cz/