Mgr. Alexej Bezděk

Narodil se 15. ledna 1937 v Mukačevě, na Podkarpatské Rusi, v tehdejší Československé republice. Do školy začal chodit v roce 1943 a tak má na vysvědčení, neboli na Schulnachricht, napsáno: Geboren: 15.01.1937, in Munkacz, Polit. Bezirk: Ungarn. Po květnu 1945 a dle tehdejšího rozdělení světa se prý narodil v SSSR. Od roku 1991 se jeho rodištěm stala zase Ukrajina.

Maminka, po promoci na Filosofické fakultě UK v Praze, dostala umístěnku na gymnáziu v Mukačevě, tedy do nejvýchodnější části tehdejší ČSR. Provdala se za bělogvardějce, který v roce 1917 s bratrem uprchl z bolševického Ruska. V Praze vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Matka, za svých pražských gymnaziálních studií, byla členkou prvního skautského, dívčího oddílu, jehož nezapomenutelnou vůdkyní byla sestra PhDr. Anna Berkovcová. Od roku 1932 se maminka stala vůdkyní skautského střediska na Podkarpatské Rusi.  Dne 2.listopadu 1938 se mu změnil celý život. Podkarpatskou Rus zabral admirál maďarsko-rakouské flotily, Miklos Horthy. Následný válečný stav oddělil rodiče a  rodinu rozdělil: Otec zůstal na Slovensku,  maminka s rodiči v Praze, kam v roce 1939 optovala i s Alexejem. S otcem se setkal až v 15 letech. Od roku 1940  žil v Senohrabech a z tohoto jsou nejkrásnější vzpomínky na dědu Ctibora, se kterým  pravidelně chodili do blízkého i vzdálenějšího Posázaví. Cestou mu děd hodně vyprávěl a velice rád zpíval a vzpomínal na svoje dětství v Kobylí.

Promoval na Vysoké škole pedagogické, fakultě přírodních věd, matematika-fyzika, obor učitelství pro III. stupeň, tedy gymnázia a průmyslové školy. Je věřící a není organizován v žádné politické straně.. Jeho zájmem je astronomie, historie a vodní turistika.

Vyvíjí aktivitu pro to, aby jeho děd MUDr. Ctibor Bezděk nebyl zapomenutým mužem. V roce 1973  se oženil s dcerou válečného pilota, příslušníka 313. perutě R.A.F, plk. ing. Stanislava Rejthara, po roce 1948 perzekvovaného. Jeho žena, PhDr. Olga Bezděková- Rejtharová, publikovala po listopadu 1989 osudy jejího otce knižně, s výstižným názvem: "DOBŘÍ VOJÁCI PADLI..." Kniha se právě dočkala rozšířeného 3. vydání. Mají dva syny, Pavla a Michaela a dva vnuky. Žijí v Praze na Spořilově a v létě v Senohrabech v Posázaví.