Národopisný pořad "Kobylí dědina"

Národopisný pořad "Kobylí dědina"

Kobylí dědina -fotogalerie

20 let Klubu přátel historie

V letošním roce  oslavuje Klub přátel historie 20 let od svého založení (6.12.1993). Oslavy byly zahájeny 20.10. 2013, kdy na zahradě místního muzea byla zasazena lípa ku příležitosti 2O let KPH a 100let Sokola Kobylí. Následovala vernisáž 17.11.2013 Kouzlo ručních prací. Na tuto výstavu se podařilo získat členkám klubu opravdu krásné věci. Je vidět, že šikovných rukou je v Kobylí a okolí opravdu hodně. Tato výstava potrvá do 20.12.2013. Hlavní oslava však proběhla v sobotu 23.11.2013 v místní sokolovni.  Národopisný pořad „Kobylí dědina“, který byl i vzpomínkou na výročí 80let od úmrtí naší rodačky Augusty Šebestové, zaplnil sál sokolovny.  Pořad byl sestaven z písniček a scének propojených průvodním slovem a obrazně nás přenesl do Kobylí na počátek minulého století. Pojednával o období lidského života od narození po svatbu. Tento příběh byl vtipně propojen scénkami, které výborně zahráli kobylští ochotníci s členkami klubu. Velmi emotivní byla scénka, kdy se poutníci vraceli z poutě do Žarošic. ( to se v hledišti zalesklo nejedno oko) Scénka s moravskou svatbou i s tradičním říkáním pořad krásně a dojemně ukončila. Slovem provázela Blanka Hrabalová, která tímto celý pořad propojovala. Na jevišti i pod jevištěm se vystřídalo velké množství účinkujících. Kobylský kvartet, Mužáci, sbor Jarmily Borovičkové, Folklórní kroužek Bůřka z Čejče, Cimbálová muzika J Válka z Čejče, děti z mateřské školky a ze ZŠ, kobylští ochotníci, ženy z KPH a další. Po ukončení jsme ještě chvíli besedovali. Celý pořad byl profesionálně natáčen a záznam  na DVD je možné objednat u členek klubu

fotogalerie zde