Oslava 15let muzea

Oslava 15let muzea

 V sobotu 17.11.2012 se v místním muzeu uskutečnila beseda ku příležitosti založení muzea, které v tomto roce  oslavilo 15let. KPH ve spolupráci s muzeem tuto událost vzhledem k omezeným kapacitním možnostem muzeaa pojmul komorně pouze s pozvanými členy a příznivci KPH, kterých se sešlo asi 60.

Pro tuto příležitost jsme připravily takovou malou modní přehlídku.

Žen které nosí trvale kroj je v kobylí již opravdu pomálu. To co bylo v Kobylí ještě nedávno vidět, se postupně vytrácí. Proto, na připomenutí, jsme se nechali inspirovat činnostmi, které byly běžné v naší obci před několika desítkami let a které již zcela vymizely. Naše manekýnky jsme oblékly do krojú typických pro různé činnosti a dopnily je i dobovými rekvizitami. Předvedli jsme kobylské kroje, všední i sváteční, které oblékali muži i ženy v Kobylí. Vratili jsme se zpět do Kobylí 50-60let minulého století, do kostela, na faru, k Macháčkom, na pole na žně , na besedu s kočárkem, do kůta, se zabijačků, pro vodu k šubrtce, s mlíkem do mlíkárny, šli jsme na půť do Vambeřic, nesli jsme výslužku ze zabijačky atd. Potom jsme společně zavzpomínali na staré časy v následující besedě. Jako host vystoupili mužáci z Čejkovic, kteří si přišli prohlédnout naše muzeum a při té příležitosti nám zazpívali.Výročí 15 let muzea