Pozvánka na Hodečky 4. ročník

Klub přátel historie a Muzeum Kobylí si Vás dovolují pozvat na

4. KOBYLSKÉ DĚTSKÉ HODEČKY,

které se konají v sobotu 17. května 2014 v sokolské zahradě

Rok se s rokem sešel a po předchozím úspěšném ročníku jsou tu už 4. Kobylské dětské hodečky. Stejně jako v minulých ročnících zveme krojovaná děvčata a chlapce, bez rozdílu věku, k účasti na těchto hodečkách. V  rámci programu uvidíte různé hodové zvyklosti a taneční vystoupení v podání několika dětských souborů z blízkého i vzdálenějšího okolí, dětí z MŠ i ZŠ. Chybět nebude ani již tradiční Kobylská zavádka s originálními texty. Přijďte všichni v krojích i nekrojovaní povzbudit zájem nejmenších o krásný svět lidových zvyků, písní a tanců. Zváni jsou nejen rodiče, prarodiče, kmotřenky, kmocháčci a sourozenci, ale také tetičky a strýčkové, sousedé a známí a též příznivci a přátelé lidových tradic. Podpořte svojí účastí udržení nové tradice Dětských hodečků v naší obci. Na setkání s Vámi se těší všechny krojované děti a pořadatelé.

Za Klub přátel historie Kobylí Radoslava Obadalová