Pozvánka na vzpomínkovou krojovou mši

Pozvánka na vzpomínkovou krojovou mši

Zveme Vás na Vzpomínkovou krojovou mši, která se koná v kostele sv. Jiří v Kobylí v neděli 2.3. 2014 ve 14. hodin. Tato mše bude sloužena za všechny zemřelé kněze,kteří působili v kobylské farnosti. Sloužit ji budou otec Ondřej a otec Robert Mayer. Pozvání přijali i otec Večeřa a otec Haluza. Po skončení bude v pastoračním centru beseda s kněžími a součastně si tam můžete prohlédnout i malou výstavku fotografií, starých ornátů a liturgických předmětů. Přijděte si s námi zavzpomínat. Pokud máte kroj, tak si jej oblékněte. Budeme mít hezkou společnou vzpomínku. Z mše bude foto i video záznam.

Seznam kněží působících u Sv. Jiří v Kobylí

Stanislaus Adalbertus Adauctus                      1673 ?

Nicolaus N                                                           ?

Joanes Ostuczil                                             1690

Gregorius Frant. Philip Jarosek                               ?

Paulus Antonius Korzinek                                 1727

Carolus Bobal                                                 1742

Jakobus Josephus Slavitczek                            1742

Franciscus Winkler                                          1760

Sakrander Geshek                                           1789

Rochus Kretczmer                                           1789

Franciscus Hrzibek                                          1793 – 1816

začal psát farni kroniku       1793

Johanes Kraus                                                1816 – 1830

Ignatius Schůdek                                            1831 – 1860

Simon Svoboda                                               1861 – 1866

Augustin Pinkalský                                           1867 – 1892

Antonín Macek                                                1892 – 1903

Tomáš Pekař                                                   1903 – 1911

Josef SUssmeyer                                             1911 – 1917

František Martínek                                           1917 – 1956

Administrátor Fr. Nestrojil                                1956

Alois Smejkal                                                  1956 – 1961

Karel Fanfrdla                                                 1961 – 1970

Ladislav Pavlica                                              1970 – 1992

Josef Večeřa                                                  1992 – 1996

Pavel Haluza                                                  1996 – 2006

Andrzej Wasowicz                                           2006  dosud