Velikonoce v Muzeu

V neděli 29.března 2015 se zase krásně zaplnilo místní muzeum. Klub přátel historie a Muzeum  pořádali Velikonoční setkání. Byla otevřena kavárna "U tetiček" kde jste mohli ochutnat různé velikonoční produkty,které pro Vás tetičky nachystaly. O kulturní program se  postaraly děti z 2.třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Hochové.  Pani učitelka Helešicová měla přichystanou dílničku pro děti, kde si mohly sami vyrobit různé velikonoční dekorace. Paní Bártová předváděla malování kraslic voskem. Vytvory byly úžasné a zájem o výrobu vlastní kraslice byl také veliký. Další ukázkou byla výroba vlastní pomlázky. Ještě jsme měli připravenou ukázku výroby vrbové píšťalky, ale vzhledem k tomu, že míza do vrbovéhoproutí jetšě neproudila, nešlo tyto píšťalky vyrábět. Odpoledne bylo úžasné a všem účastníkům se líbilo. Společně se těšíme na další akce v muzeu.Velikonoce v muzeu 2015