Výlet na Pálavu

Výlet na Pálavu

Foto: Výlet na Pálavu 2012

Ráno na prvního máje jsme se probudili do krásného slunečného dne. Klub přátel historie Kobylí pořádal celodenní výlet na PÁLAVU a okolí. Tohoto výletu se zúčastnilo 45 občanů, ve věku od 2
do 80 let, převážně z Kobylí, volná místa doplnili zájemci z Vrbice a Velkých Pavlovic. Již po ránu
v  autobuse panovala výborná nálada. První zastávka byla v Dolních Věstonicích v muzeu. Po prohlídce jsme v místní bývalé cihelně zhlédli tzv. Kalendář věků, kde je zřetelně viditelné vrstvení půdních sedimentů, sutí a písků v průběhu 800 000 let. Poté jsme odjeli do Pavlova, odkud následoval výšlap  na hrad Děvičky, procházka po hřebeni Pálavy a sestup do Obory mezi Pavlovem a Klentnicí. Tam na nás již čekal autobus, který nás dopravil do Klentnice. Zde jsme navštívili ústav sociální péče, kde pobývají dvě kobylské občanky, a to paní Bařinová a paní Jánošková. S Alenkou Bařinovou nám bylo umožněno setkání, z něhož měla velkou radost. Převážnou většinu účastníků zájezdu poznala a na některé nepřítomné vzpomínala. Personál USP byl velmi vstřícný, umožnil nám prohlídku místností s ukázkou zdejších výrobků. Předali jsme dárky a odebrali se do místní vyhlášené kavárny „Fara“. Posilněni jsme odjeli do Mikulova, kde nás čekal závěr výletu - návštěva mikulovské jeskyně Na Turoldu. Hezké počasí vydrželo celý den, stejně tak dobrá nálada, všichni byli příjemně unaveni a výlet se vydařil.  Děkujeme Marii Kaňové, která celý výlet připravila.