Výstava Krása stáří


V sobotu 20.2.2016 byla v kobylském muzeu slavnostní vernisáž, která zahajovala dvě výstavy, které pro vás připravily Klub přátel historie Kobylí a Muzeum obce Kobylí. Expozice Portréty
stáří
zachycuje obyvatele Domovinky Němčičky na fotografiích pana Richarda Boudy. Výstavu Krása stáří, představující zejména seniory obce Kobylí na snímcích pana Vítězslava Vaňkáta, jsme chtěli původně zaměřit na zachycení mizející tradice každodenního oblékání do kroje, ale postupně jsme nalezli neobyčejnou krásu, moudrost a zkušenosti stáří v širším pojetí. Záměrem
nebylo vytvořit umělecké fotografie, ale zachytit současný život starší generace. Naši spoluobčané se nechali trpělivě  fotografovat při rozličných příležitostech, v řadě situací a v různém ročním období. Pořizování snímků probíhalo dva roky. Mezitím nás opustili stařeček pan Jan Mikulica, tetička Lanžhotská a strýc Lukáš. Je nám velkou ctí, že jsme je mohli zvěčnit na několika fotografiích. Někteří se nás ptali:  "Proč nás fotíte až teď a ne před léty, když jsme byli mladí a hezcí?" Odpověď na tuto otázku dává soubor fotografií, které nejsou jen momentkami, ale vyprávějí životní příběhy jako trvalý odkaz příštím generacím. Výstavu doplnily fotografie z Vašich rodinných archivů, od portrétů po fotografie zachycující práci, odpočinek, slavnostní
okamžiky i setkání blízkých. Podařilo se shromáždit opravdové skvosty a v nejbližší době chceme uskutečnit k fotografiím besedu, kdy se také společně pokusíme důkladně identifikovat zobrazené předky. Mimořádnému zájmu se těšila unikátní fotografie kobylských hodů z roku 1898. Jedná se o zvětšeninu předlohy tiskem na plátno formátu 2,00x1,25 m. Vyhotovení sponzorovala společnost CDC Data s.r.o., pan Petr Horáček ochotně a odborně zasadil plátno do dřevěného rámu a zásluhou pana Jaroslava Otáhala většina zobrazených nezůstala bez jména. Z hostů této slavnostní vernisáže musím vyzdvihnout významného českého fotografa pana profesora Jindřicha Štreita, který pronesl hřejivé věty a pohledem profesionála celou výstavu pochválil. Potěšila také povzbudivá slova starosty Pavla Kotíka a nechyběl autor fotografií pan Vítězslav Vaňkát, který ochotně dojížděl z Mikulova a fotil, celé dva roky fotil, zcela bez nároků na odměnu. Musím říct, že to s tetičkami i se strýci moc umí. A že má folklorní srdíčko dokázal, když se na vernisáž ustrojil do kroje. V programu vystoupily děti ze ZŠ Kobylí pod vedením paní učitelky Dany Kotkové a představil se ženský sbor Tetičky, který si na závěr připravil větovou premiéru písně "Kobylské muzeum" autora Jaroslava Nováka. Při poslechu této písně si mnozí připomněli s jakým úsilím a nadšením muzeum vznikalo a možná i zamysleli nad tím, jak uctíváme odkazy svých předků. Výstava pro velký zájem byla prodloužena do 24.4.2016.
Do muzea se scházeli místní i přespolní a většinou odcházeli nadšení. Jedna z účastnic při příchodu do muzea se nás ptala: "Kde máme tu výstavu Krása stáří a kdo vymyslel ten název? Co je na stáří krásného?". Po prohlídce, při odchodu poznamenala: "Máte pravdu, je to krásné".  To i zapsala do pamětní knihy.

A na závěr s nadsázkou něco o vztahu generací:

Nadutý mladíček si stěžuje, jak je to žalostné, když starší generace není s to pochopit tu mladou a sděluje starému muži:

"Vyrostli jste v jiném světě, všeobecně vzato, ve velmi primitivním světě, nemůžete nám rozumět", říká mladík dost nahlas, když vidí, že ho sleduje ještě publikum kolem. "Naše mladá generace vyrostla s televizí, tryskáči, s cestami do vesmíru, s člověkem, který chodí po Měsíci. Používáme atomovou energii, mobily, internet, facebook, počítače s rychlostí světla, a další vyspělou technologií. Tomu vy staří nemůžete vůbec rozumět."

"Máš pravdu synu", říká starý pán. "My jsme tyhle věci a vymoženosti skutečně neměli, když jsme byli mladí. My jsme je nejdřív museli vymyslet".

Děkuji vedení obce Kobylí, Muzeu obce Kobylí, členům a příznivcům KPH, Vítkovi Vaňkátovi  a všem tetičkám a strýcům, kteří se zasloužili o to, že jsme tuto výstavu mohli uspořádat.