Zpívání pod věží - stánek U tetiček

Zpívání pod věží - stánek U tetiček

Každoročně se účastníme akce Zpívání pod věží, kde ve stánku U tetiček máme přichystané kobylské TRDELNIKY a ješte další vlastní produkty.