Pranostiky

Pranostiky listopad

1. listopadu: Všech svatých Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o sv. Martině se vší mocí. 2. listopadu: Dušiček Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 9. listopadu: sv. Teodora, vojína, mučedníka v Sýrii ( + 306 ) Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 11. listopadu: sv. Martina, biskupa ve Francii ( + 397 ) Na svatého Martina bývá dobrá peřina. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě. 21. listopadu: Obětování Panny Marie Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. 22. listopadu: sv. Cecílie, panny a mučednice v Římě ( + 230 ) Svatá Cecílie sněhem pole pokryje. 23. listopadu: sv. Klementa, papeže ( + 97 ) Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí. 25. listopadu: sv. Kateřiny, panny a mučednice v Alexandrii ( + 307 ) Na svatou Kateřinu...

Pranostiky říjen

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.. V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. Studený říjen - zelený leden. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.. Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.. Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. Říjen a březen rovné jsou ve všem. Jednotlivé dny 1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek. 2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. 2. Den Marie Orodovnice - první mrazíky. 3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 4....

Pranostiky na září

Co srpen nedovařil, září nedosmaží. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Bouřka v září - sníh v prosinci. Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. Teplé září - říjen se mračí. Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. Jaké počasí  v září, tak se i březnu vydaří.. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Září, na léto jde stáří. 01.09. Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje) 08.09. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. 08.09. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. 14.09. Po svatém Kříži, podzim se blíží. 15.09. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne. 16.09. Na Ludmily světice obouvej střevíce. 21.09. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. 22.09. Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice. 23.09. Svatá Teklička maluje jablíčka. 26.09....

Pranostiky na srpen

  Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Když pálí srpen, bude pálit i víno. 10. srpna - Svatého Vavřince – svícen do světnice.Vavřinec - první podzimec. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. 15. srpna – Na Marie Nebevztoupení prvních vlaštoviček loučení. Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína. 18. srpna  Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 24. srpna  – Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje. Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku, pomali; fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku, s oráním pospěš! Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje. 28....