Noc kostelů 1.6. 2012

01.06.2012 17:00

Farnost Kobylí se i letos zapojila do akce  Noc kostelů. Klub přátel historie byl při tom.

Je neuvěřitelné, jak rychle se myšlenka Noci kostelů rozšířila z Brna do celé České republiky, a to je moc dobře.

Při Noci kostelů vychází církev lidem vstříc tak trochu jinak. Srdečně zve a ukazuje rozmanitost křesťanského života, křesťanského způsobu vyjadřování i různé přístupy k setkání s Bohem. Jsou zdůrazněny prvky, kterým se v průběhu roku věnuje málo pozornosti.

V tomto smyslu je Noc kostelů zvláštním způsobem misionářská. Otvírá rozmanité a často překvapivé cesty k víře. My jsme mohli zhlédnout a slyšet koncert skupiny Gospel Port ze Znojma, kteří víru šíří svými písněmi. Přestože většina písní byla v původním jazyce (angličtině) nemohly jsme nevidět tu energii a radost všech učinkujících, kterou vkládali do svého vystoupení do jejich rozhovoru s Bohem. Toto je citace z jejich vystoupení.

Možná víte, že slovo ‚gospel‘, kromě označení hudebního žánru, znamená také „dobrá zpráva“. Všimli jste si toho sociologického fenoménu, že špatné zprávy se šíří rychleji než dobré a to i navzdory tomu, že každý z nás si přeje slyšet dobré zprávy? My se dnes však chceme s Vámi podělit o dobrou zprávu! Víte, co je to za dobrou zprávu? „Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a naopak – získal život! Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil!“ (Jan 3,16-17)

A to je celé! Celá „dobrá zpráva“. A že je! Skvělá! Bůh svět tak miloval, že byl ochoten dát sebe sama… miloval mě tak, že obětoval život Syna, aby mi mohl dát život… ne život, který končí smrtí, ale ten pro který mě původně stvořil… život s Ním, v jeho přítomnost, nekončící a naplněný…  Každý, kdo v něho uvěří? V Něho … Znáte to… Nejprve - když je člověk úplně mladinkej, věří v lidi… Někoho koho obdivuje a miluje…. Pak trochu narazí a pořád ještě mladý, začne věřit raději v sebe… Mladý, plní síly a nápadů, začne vydělávat, vše s přehledem zvládat, svět je jeho… Jenže se nenadá  a zjistí, že se zklamal i sám v sobě, cíle které si dal se nepodařilo naplnit… Takhle jsem si to nepředstavoval. Jenže co dál? Kam chcete jít dál?  Jsem člověk. Neumím nevěřit!  „Každý, kdo v něho uvěří! Uvěří!? Možná, že bychom očekávali něco, co je složitější a více náročné… Ale Boží plán je jednoduchý! Boží plán osvobozuje!  Je to Boží dobrá zpráva, která si zaslouží, aby se o ní každý dozvěděl, protože dává životu smysl.… radost a naději.

Slova následující písně jsou tou dobrou zprávou: „Vždyť Bůh tak! miloval! Svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nemusel zemřít ale naopak – získal život! Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil!“ šiřte slova této píseň dál, má moc zachránit život!