Členství

Členové Klubu př. historie se snaží o obnovu lidových krojů podle dřívějších tradic, jak u ženského, tak i u mužského kroje a v poslední době i u dětského.  Klubu se podařilo podle starých tradic obnovit stárkovské fedro, které je od r. 2001 opět odznakem stárkovského práva o hodech. Klub se stal pořadatelem Dětských Hodečků, které se konají v obci od roku 2011.Využíváme zkušeností a rad nejstarších spoluobčanů. Krojované členky prezentují Klub na vlastních akcích, akcích pořádaných muzeem, obcí a mikroregionem Modré Hory.

Klub přátel historie Kobylí organizuje pro své členy a příznivce zájezdy do divadel a za poznáním. Pořádá různé besedy národopisné, vzdělávací i kulturní. Spolupracuje s kluby přátel historie okolních obcí a měst a s místními spolky a organizacemi.

Rádi přivítáme do svých řad další příznivce a těšíme se z toho, že nás začíná vyhledávat i mladá generace.

Čestné členství udělujeme významným osobnostem, které se dlouholetou spoluprací s Klubem přátel historie významě zasloužili o propagaci obce Kobylí a KPH.