Dětské hodečky v Kobylí

Dětské hodečky v Kobylí

Zveme Vás na 5. ročník dětských hodečků

Začátek  ve 14.00 průvodem krojovaných dětí od muzea do Sokolské zahrady

 

K tanci a poslechu hraje dechová hudba KATEŘINKA z Čejkovic

 

Vystoupí:    Stárci a stárečky z I.stupně ZŠ Kobylí

                     Děti ze  ZŠ Kobylí a děti z MŠ Kobylí

                     Mužáci z Kobylí

                     Cimbálová muzika Galán

 

Od 13,30 do 14,30 hod. bude  v sokolské zahradě hrát dětská dechovka Čejkovjané-Mutěňané

pod vedením Jaroslava Nováka

Rádi přivítáme
všechny krojované i nekrojované děti i dospělé příznivce folkloru
.


Vstupné dobrovolné