Hodečky 2013 zhodnocení

Hodečky 2013 zhodnocení

Dětské Hodečky 2013

Obdobně jako v předešlé dny, slunce příjemně hřálo krásný průvod krojovaných dětí
a mládeže do zad. Směřoval od místního muzea až do sokolské zahrady, která už byla zaplněna návštěvníky. Na úvod vyhrávala dechová hudba Čejkovjané-Mutěňané pod vedením pana Jaroslava Nováka.

Za doprovodu dechové hudby Kateřinka z Čejkovic se přítomní účastnili velmi zajímavého programu. Nechyběly různé hodové zvyklosti protkané tanečními vystoupeními
v podání dětských souborů z Vrbice, Brumovic,  Dolních Dunajovic a Bulhar, a hlavně dětí z Mateřské i Základní školy v Kobylí.

Netrpělivě očekávaná byla zejména tradiční kobylská zavádka v podání dětí ZŠ, včetně originálních textů, které napsala paní Alena Hochová, což se opravdu denně nevidí, zazpívali Mužáci z Kobylí.  Přítomní rodiče, prarodiče, kmotřenky, kmocháčci a sourozenci, ale také tetičky a strýčkové, sousedé a známí a též příznivci a přátelé lidových tradic, zažili krásné odpoledne lidových zvyků, písní a tanců a měli možnost vidět rozzářené oči a upřímnou radost dětí ze sobotního hodování, což bylo pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Děkujeme všem účastníkům a organizátorům a v neposlední řadě všem sponzorům, bez jejichž přispění by bylo velmi obtížné takovou akci pořádat. Děkujeme, že tímto přispíváte
k udržení této nové tradice v obci Kobylí.

Víme, že organizaci hodečků musíme neustále vylepšovat, z oprávněných nedostatků
se umíme poučit tak, aby se v následujícím ročníku neopakovaly. Proto si vážíme věcných připomínek a oprávněných kritik, které nám pomáhají organizaci zlepšovat.

Kritické postřehy i hodnocení této akce od místních vnímám tak, že s některými lze souhlasit a některé jsou diskutabilní. Hlavní problém je v tom, že kobylské děti nemají možnost docházet do místního folklórního kroužku a tam si osvojit lidové tance, zpěvy a obyčeje pod odborným vedením a připravit si vlastní vystoupení. Právě k tomu mají hodečky motivovat, vzbudit opravdový zájem dětí i jejich rodičů o takové vyžití. Na vystoupeních pozvaných souborů z okolí je vidět, že to jinde jde, děti umí a přitom se baví. Jediné, co mne mrzí, že slova pochvaly jsou slyšet převážně od přespolních.

Nám chybí zejména ten fundovaný, dobrovolný a také nadšený člověk, který by děti vedl
a něčemu je naučil. Snad se nám takového podaří nalézt. Není mezi Vámi?  

Věřím, že do budoucna se podaří založenou tradici hodečků zachovat a jejich úroveň stále vylepšovat. Kobylským dětem přeji, aby se brzy scházely pravidelně pod odborným vedením a předvedly hezké vystoupení, se kterým budou zváni i do okolních obcí. S přípravou a organizací hodečků je spousta práce a proto mezi sebou rádi přivítáme další dobrovolné a pro hodečky zaujaté organizátory. Bylo by snadné nad problémy zlomit hůl, ale to přece nechceme a dětem ani nemůžeme udělat! Tato akce, která je určena pro děti, by nás přece měla spojovat. Děti jsou naše radost a budoucnost.

 

Videozáznam na DVD z Dětských Hodečků 2013 lze zakoupit v Muzeu.

 

Za KPH Radoslava Obadalová