Hodečky 2015

V neděli 7.6. 2015 jsme mohli opět na chvíli hodovat. V Kobylí se  již po 5. konaly Dětské Hodečky. Koláče, dechovka, cimbálka, krojovaní, taneční sola, zavádka a veselá nálada, to vše na hodečkách bylo. Jen počasí na nás bylo až moc hodné. Sluníčko se asi také chtělo pokochat krásou dětských krojů a tak si na nás pořádně posvítilo. Muzikanti z žákovské dechovky Mutěňané-čejkovjané začali na sóle hrát již

od 13.30. a při jejich koncertu jsme očekávali příchod krojovaných dětí, kretým do kroku hrála Kateřinka. Ta posléze vystřídala dětskou kapeku a hrála do konce Hodečků. Hudební doprovod vystupujícím souborům ze ZŠ Kobylí zajistila cimbálová muzika Galán. Z dalších vystupujících se ještě představily děti z MŠ KObylí ze tříd Rybičky a Berušky. Hlavní program završila tradiční zavádka v podání dětí z druhého ročníku ZŠ. Zavádku nacvičila a originální texty napsala paní učitelka Hochová. Je již tradicí, že tuto zavádku zpívají kobylští Mužáci. Na hodečky bylo celkem 420 účinkujících a hostů. Jako vstupenku každý obdržel originální mašličku. Letos nám žádná nezůstala. Již teď se těšíme na nový ročník Hodečků a přivítáme náměty a připomínky k tvorbě programu ročníku 2016.Hodečky 2015