Krojová mše 2.3.2014

Krojová mše 2.3.2014

V neděli 2.3. 2014 před 14 hodinou odpoledne se k našemu kostelíku sv. Jiří začali scházet  příznivci tradic, kteří se oblékli do kroje, ale přicházeli i ostatní občané, kteří tuto vzpomínkovou mši podpořili svojí účastí. Sešlo se nás tam opravdu hodně. Mši sloužili Otec Ondřej, Otec Robert Mayer, Otec Večeřa a Jáhen František z Bořetic. Krásnými zpěvy mši podpořili Mužáci, kterých se vzhledem k současně probíhající jiné akci sešlo málo, ale zpívalo jim to hezky. Za pozornost stojí i krásná hra i zpěv našeho Varhaníka pana Havlína a hra na klarinet pana Nováka. Byl to nevšední zážitek, přálo nám i počasí a přestože náš úmysl byl jednorázový, tak jsme se  na závěr všichni shodli na tom, že v příštím roce si to zopakujeme. Tak Vás již teď zveme na druhý ročník vzpomínkové krojové mše. Věříme, že  v kroji nás bude zase o něco víc jak letos.  Po skončení byla v pastoračním centu beseda s kněžími, která byla doplněna malou výstavou fotografií, ornáty a liturgickými předměty. Občerstvení zajistily  KPH a farní ženy z Kobylí. V neděli nám bylo opravdu moc dobře.

Krojová mše