Příchod Habánů na Moravu

Příchod Habánů na Moravu

V neděli 19.ledna jsme ve spolupráci s Muzeem Kobylí pořádali přednášku na Téma "Příchod Habánůna Moravu". Přednášel pastor Apoštolské církve pan Karel Fridrich. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze současného života Habánů, že to není jen o keramice a sklepích, ale o celé filozofii, víře, životě a schopnostech lidí této komunity. Další zajímavostí pro nás bylo, že se hrdě hlásí ke svým předkům, kteří pocházeli z Moravy (Hustopeče a okolí). Poprve na této přednášce jsme využili vlastní DATAPROJECTOR a bezdrátový mikrofon a hned  celá přednáška měla jinou úroveň. Všechno bylo dobře slyšet a obrázky k danému tématu jsou vždy přínosem. Na přednášku se sešlo celkem cca 50 účastníků, domácích ale i přespolních. Bylo vidět, že toto téma všechny zajímá, protože se následně dlouho diskutovalo.  Příchod Habánů