Vernisáž fotoobrázků Pilarová, Štefanová

Vernisáž fotoobrázků Pilarová, Štefanová

V neděli 29.9.2013 se konala v kobylském muzeu Výstava fotoobrázků Evy Pilarové a Heleny Štefanové za přítomnosti obou autorek. Zahájení proběhlo ve 14.30 hod kdy zazněla znělka obce Kobylí. Následně zazpívali Mužáci z Kobylí píseň Vrbecká dědina na vysokém kopci stojí. Moderátor Vít Damborský přivítal obě autorky a následoval blok písní ze Semaforu, kdy Mužáci dobře zpívali "sbory", aniž by je měli nacvičené. Další píseň byla společná Hellou Doly, kdy paní Pilarová odzpívala první dvě sloky, třetí zpívali Mužáci s vervou a za velkého aplausu. Padla zde nabídka, že v příštím roce bude mít pořad k 55letům zpívání a, že by se ji líbilo, kdyby tam mohla s Mužáky a touto písní vystoupit. Následovala píseň Montiho čardáš, kdy přídavek zazpívala v čínštině. Následoval rozhovor s oběma autorkami, kdy jsme se dozvěděli jaký mají obě vztah ke Kobylí a okolí a další zajímavosti (jsou to sestřenice a na Vrbici jezdily k babičce Horčičkové, na vernisáži nechyběla fotografie této babičky z roku 1949 s vnoučaty - i s Evou Pilarovou. Pzn. autora). Paní Pilarová je příjemná, milá a ochotná dáma s noblesou a s každým, kdo projevil zájem se ochotně fotila i ochotně odpovídala na dotazy. Velký zážitek to byl cca pro 70 účastníků. Víc by se jich do prezentační místnosti ani nevešlo. Výstavní místnost byla plná stojících návštěvníků a další zůstali na chodbách. Celá vernisáž byla profesionálně ozvučena a jeden reproduktor byl i na chodbě, takže Ti, co se nedostali dovnitř všechno dobře slyšeli. Účastnilo se i dost přespolních - cizích návštěvníků. "Jsem přesvědčena, že akce byla velmi dobrá a přestože byla v čase vinobraní, kdy je hodně práce, své návštěvníky si našla. Výstava bude trvat v Kobylí 3 týdny do 21.10.2013. Pak se celá stěhuje do Přerova. Ve Velkých Pavlovicích má být v únoru 2014. ", dodala organizátorka akce Radoslava Obadalová za KPH Kobylí.

 odkaz na více foto Vernisáž Eva Pilarová

www.modrehory.cz/akce/z-nasich-akci/eva-pil