Víte, že....

Víte, že....

28.11. 1852 se v Kobylí na Moravě narodila Augusta ŠEBESTOVÁ . Narodila se do buditelské rodiny Františka Bezděka, která v 60. a 70. letech 19. století tvořila jakési "kulturní středisko" hanácko-slováckého regionu. Po absolvování školy v Kobylí a v Hustopečích se věnovala obchodní činnosti, pomáhala otci s úřadem a stala se ve svém rodišti správkyní obecní knihovny. V roce 1869 založila první ženský vzdělávací spolek Libuše, 1871 se stala poštovní expedientkou. Na podnět vlasteneckého kněze a svého příbuzného klobouckého rodáka pátera Ignáta Wurma (1825–1911), spoluzakladatele olomouckého muzea, se pustila do sepsání Lidských dokumentů. Konzultovala je nejen s Janem Herbenem a švagrem Aloisem Mrštíkem, ale především s bratrem Metodějem.  Augusta Šebestová zemřela 30.10.1933 v Brně.