Rada spolku od 1.1.2018 schválena členskou schůzí

Obadalová Radoslava – předseda, robadalova@seznam.cz, člen muzejní rady

Kaňová Marie – místopředseda, člen muzejní rady

Damborská Iveta - evidence krojů,

Tlachová Vlasta – předseda revizní komise

Škrobáková Milena - člen rady, člen muzejní rady

Zechmeisterová Božena - člen rady

Dostoupilová Jarmila – člen rady

Fridrichová Marie – pokladní

Brdečková Marie – člen revizní komise

Kovářová Božena - člen rady

Otáhalová Marie - člen rady

Štiková Anna- člen revizní komise

Hasíková Helena- člen rady

Lanžhotská Antonie -člen rady

Sychová Anežka - člen rady