Rada Klubu

Obadalová Radoslava – předseda, robadalova@seznam.cz, člen muzejní rady

Kaňová Marie – místopředseda, člen muzejní rady

Hochová Alena – jednatel, ahochova@seznam.cz, člen muzejní rady

Vajbarová Miroslava – pokladní, miroslavavajbarova@seznam.cz, člen muzejní rady

Rusňáková Ivana – zástupce jednatele,

Damborská Iveta - kulturní referent,

Tlachová Vlasta – evidence krojů

Škrobáková Milena - člen rady, předseda muzejní rady

Zechmeisterová Božena - člen rady

Dostoupilová Jarmila – předseda revizní rady

Fridrichová Marie – člen revizní rady

Brdečková Marie – člen revizní rady

Vaněčková Blanka – člen rady, muzeum@centrum.cz, vedoucí muzea, člen muzejní rady

Hrabalová Ludmila – člen rady, člen muzejní rady

Kovářová Božena - člen rady

Otáhalová Marie - člen rady

Otáhalová Jitka – člen rady

Varmužová Táňa – člen rady