Vítejte na webu Klubu přátel historie Kobylí


 

„Posláním Klubu přátel historie je sdružování těch občanů obce a jejího okolí, kteří mají zájem o historii obecně, zvláště pak o historii regionu Hanáckého Slovácka a historii obce Kobylí.“ (stanovy Klubu přátel historie Kobylí na Moravě)

 

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.1997, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení. Do roku 2010 vedla klub přátel historie zakladatelka klubu paní Milena Škrobáková. V roce 2011 byla předsedkyní klubu zvolena paní Radoslava Obadalová.

O Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Historie

Území obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

1464 - poprvé zmínka u obce o "kobylském" jezeře; podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m; později rozděleno na rybníky mělo délku 4 km a šířku 2 km

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů.

Pamětihodnosti

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo.

Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci.

Až budete procházet obcí, povšimněte si i starodávných sklepů, z nichž některé patří k památkově chráněným objektům. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep V kútku.

Muzeum

Muzeum obce Kobylí, 691 10, Kobylí na Moravě 135 tel. +420 731208350, +40 606934331, e-mail:muzeum@kobyli.cz 

„...poslání muzea v Kobylí je zachovat doklady o životě dřívějších pokolení v naší obci a zvláště uchovat lidovou tvorbu – překrásné lidové kroje a další památky, které postupně z běžného života mizí...“

Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy.

Snahy o založení muzea se datují zhruba o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující běžný život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané v domácnosti. Po souhlasu obecního zastupitelstva s vybudováním muzea bylo započato s úpravami prostoru ve staré škole a renovací sebraného materiálu. Během prvního půl roku práce se do budování muzea zapojilo více než 100 dobrovolníků...a povedlo se.

Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci.

Do roku 2000 spravoval muzeum Klub přátel historie Kobylí pod vedením paní Mileny Škrobákové. Od r. 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce.

Muzeum obce Kobylí se snaží každým rokem zlepšovat a zkvalitňovat expozice. V současnosti si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na pozadí statické scény z venkovské chalupy, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům. Každá prohlídka se většinou končí ve sklepních prostorách muzea, které jsou stylově opraveny a nachází se v nich expozice vinařství.

 

 

 

 

Aktuality

Dětské hodečky 2018

na přízpěvku se pracuje

Krása stáří zavítala do Prahy

Krása stáří"- výstava fotografií VítězslavaVaňkáta a dřevořezeb Vladimíra Otáhala dorazila do Prahy, do prostor Národníhozemědělského muzea.Vernisáž byla vydařená, za účasti nás Kobyláků,jak účinkujících, tak organizujících. Přiléhavými slovy provedl programem VítDamborský, podpořit nás přišli...

Přednáška známé léčitelky Evy Moučkové

Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat k přednášce známou léčitelu a moudrého člověka paní Evu Moučkovou. Přijďte si ji poslechnout v pátek 26.5. 2017 v Kobylí v místní sokolovni. https://www.youtube.com/watch?v=ZRrNVGainTs

Dětské hodečky Kobylí 2017

Zveme Vás na další ročník Dětských hodečků - Kobylí 20.5. 2017 od 14.30 průvodem od Muzea do sokolské zahrady. Přijďte se podívat jak ta našim nejmenším sluší.

Martinské hodové zpívání

Již druhým rokem jsme součástí martinského hodového zpívání. Zajišťujeme občerstvení jak pro účinkující, tak pro návštěvníky a jsme nápomocni při organizaci. Letos měla premiéru jak opravená sokolovna, tak i nová kuchyňka s veškerým vybavením. Byla to paráda, vše fungovalo - děvčata při obsluze...

Letenská husa v NZM v Praze

12.11.2016 jsme se zúčastnili v Praze akce Letenská husa v Národním zemědělském muzeu. Cílem bylo propagovat naši dědinu a oblast Modrých hor a ukázat naše zvyky. Prostor jsme k tomu měli omezený, ale i tak se společně s vinařstvím Rusňákovi podařilo přivést do Prahy kousek Kobylí. Koláčky od...

Velikonoce v muzeu

Již podruhé jsme uspořádali  Velikonoce v muzeu. Loňský ročník měl velký úspěch, tak proč nepokračovat. Tentokrát se však akcí pořádaných v tento víkend sešlo hodně. Každá si našla své příznivce a v Kobylí bylo opravdu živo. Ať už v sobotu dopoledne na Lac(z)armenu, či...

Výstava Krása stáří

V sobotu 20.2.2016 byla v kobylském muzeu slavnostní vernisáž, která zahajovala dvě výstavy, které pro vás připravily Klub přátel historie Kobylí a Muzeum obce Kobylí. Expozice Portrétystáří zachycuje obyvatele Domovinky Němčičky na fotografiích pana Richarda Boudy. Výstavu Krása stáří,...

Na Štěpána není pána - video

Na Štěpána není pána - Kobylí 26.12.2015, Tradice trvá Druhým svátkem vánočním, který je zasvěcen sv. Štěpánovi, začíná folklorní rok. Končí půst a zákaz zábav, volí se stárkové a na nich závisí nový život svobodné chasy. Ve dvou jihomoravských vesnicích - Poštorné a Kobylí - se zachovaly dosti...

Zpívání pod věží 2015

Tak zase jedna úspěšná akce za námi. Deštivé ale krásné odpoledne, sváteční atmosfera, hezká vystoupení, od těch nejmenších až po Mužáky, Farníček, Sbor Jarmily Borovičkové a další. My jsme se, jako každý rok, připravili důkladně a prodali jsme všechno, co jsme si  na tuto akci připravili....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>